Партньори


Eea grants logo c59652676d119b7942745351485bdda4197f5ea57732be55e2fe8bb95db720a7
Bcnl logo f6a1ae44e18c18c18157ec697f1592804703ec41bb76c519ea55c29bc59b8056
Proinfo logo fb4b2197d53e32a36267e739815ea2ef5e22f0ae1703d7098ee7e2ded150e39f
Obshtestvo logo 444935221c79c8f5304c877edbbf12235a03e4d84c3caeb77ae78f6da0d1c02f
Offnews logo 344cf27f429b1b5cf7ad52418f00c61bbeb523a5f8358c61d9a20bf67c5a0149
Capital foundation logo 6958fe719ff950afa6c49cac533307765498c3b36e3db4df97d8f0d8fad2981e
Ngobg logo 070cd3da591161138c4d6ccc141e76f83a593c33cf728c5f3b019b5a0cb4abaf
Dnevnik logo e98e57eb565bfc02896b6da3e10692f43c28f2885a06714059f65372d474ffd5
Timeheroes logo dfc46d65ac5d59f9d1decee697bcba9782e3c9b423e2e2752590112975be8d7f
Fgu logo c180b6b83f1091fb3768839c765879ad75eb0439c3ff8232c628bef302c1c483
Nmd logo dedb951b0a43ac620ff80071723541eeef383057a54740ce2c38dabd311a35a3
Za referendum logo d6e85deb7fbe1ebdbe878051a37cf4136b76126ee084373371d33286d3443eb5
Social enterprise logo 0ddb5eacda5553ba43c18d96460379cabf38e4513f3b7b9b474d950068068a4e


Съмишленици

Yatoto logo 191290ef73546efc63785b831f68394ec851ab4dd4a51b6b33ed7206bfb925a9
Smart foundation logo 7c50fd38c8762e7749b3e2fbe8d3eb7faeb3cafd268c1a298d43c906a841d89c
Fbpp logo 81a9843233fd0f2177bd3c864d111e2fb1d779c648f571455f3f5dda2840df35
365 logo d556685f601289f3ddfae4dbc4f3f7c644d112375fe45f1b6d55768fed7f3ac0
Banitza logo eea7191b38911a1475a856d2215bbb032ed7b8b54dc8bf636d8270fac294edf3
Prozrachni planini logo 0d4db399e1dad64dca2868e327a3374b4e9d1f93ccfc457646368a98c0841e09
Social enterprise consulting bg cb6b57e77582d2025aa1b10889fbdecd4afcc62a182491ff3fe65053eadaf4af
Ideas factory logo 53eac007ba757ca5579909554f1025012d65d2979bcb4a27e536437882845a2b
Rcfs logo e340b9a79d883bdc8e4c495883728a356b9cafdd1ec5eb7134d6fc395508c5f7


„Гласът ни“ е платформа с отворен код. За да се свържете с разработчиците, пишете на info@obshtestvo.bg.

Запознайте се с нашите вълнуващи общи правила за използване на сайта.

Този продукт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Български център за нестопанско право и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.